Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-1981 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1981-343".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1981-05-21
Identifier stb-1981-343
Jaargang 1981
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1981-07-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 343
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 mei 1981, houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1981-07-01