Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2024 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "prb-2024-441".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage_4_MER_-_Emissietoets_21-12-2023|exb-2024-1603
Bijlage Bijlage_7_MER_-_Luchtkwaliteit_21-12-2023|exb-2024-1604
Bijlage Bijlage_5_MER_-_ZZS-inventarisatie_22-12-2023|exb-2024-1605
Bijlage Bijlage_A6_-_MER_31-12-2023 |exb-2024-1606
Bijlage Bijlage_11_MER_-_Trillingsonderzoek_01-12-2023|exb-2024-1607
Bijlage Bijlage_16_MER_-_Externe_veiligheid_24-03-2021|exb-2024-1608
Bijlage Bijlage_3_MER_-_Bedrijfspresentatie_SKP|exb-2024-1609
Bijlage Bijlage_13_MER_-_Geohydrologie_01-12-2023|exb-2024-1610
Bijlage Bijlage_15_MER_-_Verkeer_en_logistiek_11-12-2023|exb-2024-1611
Bijlage Bijlage_9_MER_-_Geuronderzoek_29-12-2023|exb-2024-1612
Bijlage Bijlage_10_MER_-_Geluidonderzoek_21-12-2023|exb-2024-1613
Bijlage Bijlage_8_MER_-_Stikstofdepositie_21-12-23|exb-2024-1614
Bijlage Bijlage_12_MER_-_Energie_en_klimaat_21-12-2023|exb-2024-1615
Bijlage Bijlage_14_MER_-_Natuurtoets_22-12-2023|exb-2024-1616
Bijlage Bijlage_6_MER_-_ZZS_emissies_lucht_21-12-2023|exb-2024-1617
Bijlage Bijlage_17_MER_-_Water_22-12-2023|exb-2024-1618
Bijlage Bijlage 18_Impact nieuwe stoomketels_05012024 1 |exb-2024-1619
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Gebiedsmarkering (Adres) Veerweg 1, 6871AV, Renkum, Gemeente Renkum
Identifier prb-2024-441
Jaargang 2024
Maker Gelderland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-Web-ZM/3.16/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-Web-ZM.xml
Omgevingsactiviteit milieu
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2024-01-10
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 441
Subrubriek omgevingsvergunning
Taal nl
Titel Kennisgeving informele ter inzagelegging herziene MER Smurfit Kappa Parenco B.V. - W.Z22.106187.02
Uitgever Gelderland

Op de kaart