Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-02-2024 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "prb-2024-1900".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einde reactietermijn 2024-03-27
Eindverantwoordelijke Zeeland
Gebiedsmarkering (Adres) Monacoweg 2, 4455SZ, Nieuwdorp, Gemeente Borsele
Identifier prb-2024-1900
Jaargang 2024
Link naar terinzagelegging https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8726948
Maker Zeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM/3.17/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM.xml
Omgevingsactiviteit milieu
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2024-02-14
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1900
Referentienummer 2457616
Samenvatting Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 mei 2023 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Access World Terminals B.V. voor de inrichting aan de Monacoweg 2 te Nieuwdorp, 4455 SZ Nieuwdorp.
Subrubriek omgevingsvergunning
Taal nl
Titel Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide ontwerp omgevingsvergunning voor dinrichting voor op- en overslag van bulkproducten in vaste vorm, Monacoweg 2 in Nieuwdorp
Uitgever Zeeland

Op de kaart