Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2022 gepubliceerd door Fryslân. De publicatie is van het type andere vergunning en heeft als identifier "prb-2022-563".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryslân
Gebiedsmarkering (Adres) Canada 4, 8424SR, Elsloo, Gemeente Ooststellingwerf
Identifier prb-2022-563
Jaargang 2022
Maker Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM/3.23/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-01-14
Publicatienummer 563
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek andere vergunning
Taal nl
Titel Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking ontwerpvergunning Wet natuurbescherming
Uitgever Fryslân

Op de kaart