Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2022 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2022-4628".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzen hotspots archiefbescheiden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Brabant
Grondslag artikel 5, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995]|[1.0:c:BWBR0007748&artikel=5&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 5 van het Archiefbesluit 1995]|[1.0:c:BWBR0007748&artikel=5&g=2020-01-01
Identifier prb-2022-4628
Jaargang 2022
Maker Noord-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.2/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-04-22
Publicatienummer 4628
Referentienummer C2293290/5040695
Regeling CVDR675979_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-04-23
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzen hotspots archiefbescheiden
Uitgever Noord-Brabant

Op de kaart