Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2022 gepubliceerd door Drenthe. De publicatie is van het type andere vergunning en heeft als identifier "prb-2022-373".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einde reactietermijn 2022-02-23
Eindverantwoordelijke Drenthe
Gebiedsmarkering (Adres) M.E. van der Meulenweg 2, 8382CC, Frederiksoord, Gemeente Westerveld
Identifier til-2022-85
Identifier prb-2022-373
Jaargang 2022
Maker Drenthe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/3.20/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-01-12
Publicatienummer 373
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Positieve weigering op grond van artikel 2.7, lid 2, Wet natuurbescherming voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij, M.E. van der Meulenweg 2 in Frederiksoord.
Subrubriek andere vergunning
Taal nl
Titel Terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering - M.E. van der Meulenweg 2 8382 CC Frederiksoord
Uitgever Drenthe

Op de kaart