Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2022 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2022-11836".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Instellingsbesluit Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2022-06-14
Eindverantwoordelijke Zeeland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Zeeland
Grondslag artikel 82 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=82&g=2021-01-01
Identifier prb-2022-11836
Jaargang 2022
Maker Zeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.9/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-10-06
Publicatienummer 11836
Referentienummer 207343
Regeling CVDR658666_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-10-07
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Adviescommissie Samen in zee; versterking cultuur in Zeeland
Uitgever Zeeland

Op de kaart