Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2021 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2021-6282".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Zuid-Holland
Grondslag artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A25&lid=1&g=2021-07-10
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777
Identifier prb-2021-6282
Jaargang 2021
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-07-26
Publicatienummer 6282
Referentienummer PZH-2021-774555697
Regeling CVDR660885_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-27
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland 14 juli 2021, PZH-2021-774555697, houdende regels omtrent de subsidieplafonds voor 2022-2025 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 en de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland 2021 (Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025)
Uitgever Zuid-Holland

Op de kaart