Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2021 gepubliceerd door Drenthe. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "prb-2021-5468".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Drenthe
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Drenthe
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2019-11-14
Identifier prb-2021-5468
Jaargang 2021
Maker Drenthe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.7/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-07-08
Publicatienummer 5468
Referentienummer 2021001265
Regeling CVDR600909_9
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-09
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Uitgever Drenthe

Op de kaart