Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2021 gepubliceerd door Flevoland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2021-3854".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Flevoland
Geo informatie (provincie) Flevoland
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Flevoland/389957/CVDR389957_7.html
Jaargang 2021
Maker Flevoland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-05-20
Referentienummer 2780521
Regeling CVDR657798_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-05-21
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent het openstellen van niet-productieve investeringen voor biodiversiteit , natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS van de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 voor het indienen van aanvragen (Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2021)
Uitgever Flevoland
Verwijzing prb-2021-3854
Volgnummer 3854