Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2021 gepubliceerd door Drenthe. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2021-3110".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling stageplaats of leerwerkplek provincie Drenthe
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2022-04-01
Eindverantwoordelijke Drenthe
Geo informatie (provincie) Drenthe
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2021-04-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/600848/CVDR600848_1.html
Jaargang 2021
Maker Drenthe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.24/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-04-22
Referentienummer 2021000715
Regeling CVDR656911_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-23
Taal nl
Titel Subsidieregeling stageplaats of leerwerkplek provincie Drenthe
Uitgever Drenthe
Verwijzing prb-2021-3110
Volgnummer 3110