Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2021 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2021-2331".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html
Jaargang 2021
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-03-29
Referentienummer PZH-2021-768917433
Regeling CVDR655935_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-31
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 23 maart 2021, PZH-2021-768917433, houdende regels omtrent subsidie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen (Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland)
Uitgever Zuid-Holland
Verwijzing prb-2021-2331
Volgnummer 2331