Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2021 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "prb-2021-1818".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (coördinaten) 141430.364 458948.808
Jaargang 2021
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM/2.17/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 3721MA 9
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-03-11
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | aanvraag
Straatnaam Antonie van Leeuwenhoeklaan
Taal nl
Titel Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat zij een aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen van Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein voor het uitbreiden van het GGO-gebied op het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB).
Uitgever Utrecht
Verwijzing prb-2021-1818
Volgnummer 1818
Woonplaats Bilthoven