Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat zij een aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen van Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein voor het uitbreiden van het GGO-gebied op het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB).

De aanvraag betreft het uitbreiden van het GGO-gebied (Genetisch gemodificeerde organismen) op het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB).

Ontvangstdatum aanvraag: 3 maart 2021

Locatie: Antonie v. Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven

Zaaknummer: 10160379

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar boven