Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-12-2021 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "prb-2021-11940".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel OP Oost tweede tranche REACT-EU
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Gelderland
Grondslag artikel 9 van de Uitvoeringswet EFRO]|[1.0:c:BWBR0034784&artikel=9&g=2021-07-01
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2021-11-01
Identifier prb-2021-11940
Jaargang 2021
Maker Gelderland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-12-08
Publicatienummer 11940
Referentienummer 2014-016804
Regeling CVDR666105_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-09
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland tweede tranche REACT-EU 2021
Uitgever Gelderland

Op de kaart