Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2020 gepubliceerd door Drenthe. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2020-9305".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Drenthe
Geo informatie (provincie) Drenthe
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2020-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/600848/CVDR600848_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/600956/CVDR600956_1.html
Grondslag Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&g=2020-04-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/420579/CVDR420579_1.html
Jaargang 2020
Maker Drenthe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-12-10
Referentienummer 2020002491
Regeling CVDR645427_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024
Uitgever Drenthe
Verwijzing prb-2020-9305
Volgnummer 9305