Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2020 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2020-8542".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Openstellingsbesluit Natuur Noord-Holland 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/376755/CVDR376755_7.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/287069/CVDR287069_5.html
Jaargang 2020
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-11-19
Referentienummer 1101713/1525226
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 november 2020, nr. 1101713/1525226, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2021 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021) en de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL)
Uitgever Noord-Holland
Verwijzing prb-2020-8542
Volgnummer 8542