Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-2020 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2020-7592".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving|exb-2020-55546
Citeertitel Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Noord-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-10-16
Regeling CVDR644969_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-10-17
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 oktober 2020, houdende regels omtrent de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant
Uitgever Noord-Brabant
Verwijzing prb-2020-7592
Volgnummer 7592