Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2020 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2020-7189".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag art. 2 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
Jaargang 2020
Maker Noord-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-10-09
Referentienummer C2268653/4759038
Regeling CVDR366527_16
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-10-10
Taal nl
Titel Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidies voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen (Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016)
Uitgever Noord-Brabant
Verwijzing prb-2020-7189
Volgnummer 7189