Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2020 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2020-596".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/275924/CVDR275924_3.html
Jaargang 2020
Maker Noord-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-02-06
Referentienummer C2248092/4643041
Regeling CVDR636787_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-03-01
Taal nl
Titel Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 28 januari 2020 houdende regels omtrent subsidies ten behoeve van het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw in de provincie Noord-Brabant (Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023)
Uitgever Noord-Brabant
Verwijzing prb-2020-596
Volgnummer 596