Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-04-2020 gepubliceerd door Flevoland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2020-2140".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Flevoland
Geo informatie (provincie) Flevoland
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-04-01
Grondslag artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart]|[1.0:c:BWBR0005555&artikel=8a.51&g=2020-04-01
Jaargang 2020
Maker Flevoland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-04-10
Referentienummer 2565245
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Taal nl
Titel Rectificatie: Eerste wijziging beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)
Uitgever Flevoland
Verwijzing prb-2020-2140
Volgnummer 2140