Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2019 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2019-897".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Beleidsregels tot sluiting van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden
Betreft regeling CVDR621145_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeeland
Grondslag Wet natuurbescherming;1.0:c:BWBR0037552&g=2019-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-01-01
Grondslag artikel 136 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=136&g=2019-01-01
Identifier prb-2019-897
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Zeeland
Publicatiedatum 2019-02-07
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 897
Publicerende organisatie Zeeland
Referentienummer 19002527
Startdatum 2019-02-08
Taal nl
Titel Besluit van gedeputeerde staten houdende vaststelling van de Beleidsregels tot sluiting van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden
Uitgever Zeeland