Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2019 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2019-8089".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 december 2019, nr. 1317436/1317438, tot verstrekking van mandaat, machtiging en volmacht aan de provincie Flevoland inzake gezamenlijke Europese aanbesteding Wagenparkbeheer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag artikel 158, eerste lid, van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=158&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=176&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2019-12-12
Referentienummer 1317436/1317438
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 december 2019, nr. 1317436/1317438, tot verstrekking van mandaat, machtiging en volmacht aan de provincie Flevoland inzake gezamenlijke Europese aanbesteding Wagenparkbeheer
Uitgever Noord-Holland
Verwijzing prb-2019-8089
Volgnummer 8089