Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2019 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2019-6886".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag artikel 28 van de Wet bodembescherming]|[1.0:c:BWBR0003994&artikel=28&g=2017-01-01
Grondslag artikel 39 van de Wet bodembescherming]|[1.0:c:BWBR0003994&artikel=39&g=2017-01-01
Grondslag artikel 39b van de Wet bodembescherming]|[1.0:c:BWBR0003994&artikel=39b&g=2017-01-01
Grondslag artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen]|[1.0:c:BWBR0019511&artikel=6&g=2013-07-01
Grondslag artikel 8 van het Besluit uniforme saneringen]|[1.0:c:BWBR0019511&artikel=8&g=2013-07-01
Grondslag artikel 9 van het Besluit uniforme saneringen]|[1.0:c:BWBR0019511&artikel=9&g=2013-07-01
Grondslag artikel 10 van het Besluit uniforme saneringen]|[1.0:c:BWBR0019511&artikel=10&g=2013-07-01
Grondslag artikel 11 van het Besluit uniforme saneringen]|[1.0:c:BWBR0019511&artikel=11&g=2013-07-01
Grondslag artikel 13 van het Besluit uniforme saneringen]|[1.0:c:BWBR0019511&artikel=13&g=2013-07-01
Grondslag artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen]|[1.0:c:BWBR0019511&artikel=14&g=2013-07-01
Jaargang 2019
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2019-10-17
Regeling CVDR628305_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-10-18
Taal nl
Titel Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent klein grondverzet (Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland)
Uitgever Noord-Holland
Verwijzing prb-2019-6886
Volgnummer 6886