Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2019 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2019-6181".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag artikel 82 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=82&g=2019-01-01
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/613175/CVDR613175_1.html
Jaargang 2019
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2019-09-11
Referentienummer PZH-2019-701724116
Regeling CVDR627450_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-09-12
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 3 september 2019 (PZH-2019-701724116) tot vaststelling van het Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019 (Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019)
Uitgever Zuid-Holland
Verwijzing prb-2019-6181
Volgnummer 6181