Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-09-2019 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2019-6065".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1|exb-2019-42896
Bijlage Bijlage 2|exb-2019-42897
Bijlage Bijlage 3|exb-2019-42898
Bijlage Bijlage 4|exb-2019-42899
Bijlage Bijlage 8|exb-2019-42900
Citeertitel Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag art. 2 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
Jaargang 2019
Maker Noord-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2019-09-05
Referentienummer C2249323/4562200
Regeling CVDR366527_14
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-09-06
Taal nl
Titel Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidies voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen (Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016)
Uitgever Noord-Brabant
Verwijzing prb-2019-6065
Volgnummer 6065