Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie verordening;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 april 2015 de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten extra financiële middelen ter beschikking stellen voor projecten met beheer-activi-teiten gericht op behoud en versterking van het leefgebied water;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van de gelegenheid gebruik maken enkele technische wijzigingen in de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 door te voeren;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daarom de subsidieregeling wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 3.4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Onderdeel b komt te luiden:

  • b.

   het project voldoet aan de beoordelingscriteria voor gebiedsaanvragen zoals die in het natuurbeheerplan zoals geldend op het moment van indiening van de subsidieaanvraag in paragraaf 4.5 zijn opgenomen en wordt uitgevoerd binnen een leefgebied dat is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het natuurbeheerplan;

 • 2.

  Onderdeel c, onder 2o, komt te luiden:

  • per leefgebied, of onderdeel van het leefgebied een projectomschrijving op het niveau van beheerfunctie, een en ander afhankelijk van het gekozen abstractieniveau voor de beoordelingscriteria voor gebiedscriteria in het natuurbeheerplan, zoals geldend op het moment van indiening van de subsidieaanvraag.

 

B.

In artikel 3.6a wordt “1 november 2018 tot en met 12 november 2018” vervangen door: 3 september 2019 tot en met 3 oktober 2019.

 

C.

In artikel 3.6b worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In onderdeel a wordt “€ 675.000” vervangen door: € 0;

 • 2.

  In onderdeel b wordt “€ 0” vervangen door: € 280.000;

 • 3.

  In onderdeel c wordt “€ 0” vervangen door: € 124.000;

 • 4.

  In onderdeel d wordt “€ 30.000” vervangen door: € 40.000;

 • 5.

  In onderdeel e wordt “€ 0” vervangen door: € 240.000.

 

D.

In artikel 3.7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In het eerste lid wordt “maximum aantal” vervangen door: maximumaantal.

 • 2.

  In het tweede lid wordt “maximum aantal” vervangen door: maximumaantal.

 

E.

In artikel 3.8 vervalt het derde lid.

 

F.

Artikel 3.11, onderdeel c, komt te luiden:

 • c.

  de gekozen beheer-activi-teit of com-binatie van beheer-activi-teiten past bij de gekozen beheerfunctie zoals beschikt en het bijbehorende leefgebied zoals aangewezen in het natuurbeheerplan dat geldt voor het beheerjaar waarop de gekozen beheer-activi-teit of beheer-activi-teiten zien.

 

G.

In artikel 3.12, zesde lid, wordt “totaal bedrag” vervangen door: totaalbedrag.

 

H.

In artikel 3.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Het tweede tot en met vierde lid worden vernummerd tot derde tot en met vijfde lid.

 • 2.

  Het tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   De aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt beoordeeld aan de hand van het natuurbeheerplan dat geldt voor het beheerjaar waarin het wijzigingsverzoek is ingediend.

 • 3.

  In het derde lid, onderdeel a, wordt “minimum en maximum oppervlakte” vervangen door: minimale en maxi-male oppervlakte.

 

I.

In artikel 3.14 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In het derde lid wordt “restant” vervangen door: resterende.

 • 2.

  In het vierde lid wordt “restant” vervangen door: resterende.

 

J.

Bijlage 4 komt te luiden:

Bijlage 4 maxi-male vergoeding als bedoeld in artikel 3.12 lid 6 en 3.14 lid 4, behorende bij Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Subsidieregeling Noord-Brabant 2016

Beheer-code

activi-teit-code- /combi

grond gebruik

x (datum)

y (datum)

F ( percen-tage )

G ( percen-ta ge )

A (tekst)

B (tekst)

component inkomsten -derving in tarief

maxi-male vergoeding beheer-activi-teit

1a

A01

grasland

1 april

1 juni

 

 

 

 

291,64

752,25

1b

A01

grasland

1 april

8 juni

 

 

 

 

444,15

950,51

1c

A01

grasland

1 april

15 juni

 

 

 

 

607,95

1.163,46

1d

A01

grasland

1 april

22 juni

 

 

 

 

689,55

1.269,53

1e

A01

grasland

1 april

1 juli

 

 

 

 

1.208,79

1.944,54

1f

A01

grasland

1 april

8 juli

 

 

 

 

1.312,57

2.079,46

1g

A01

grasland

1 april

15 juli

 

 

 

 

1.403,38

2.197,51

1h

A01

grasland

1 april

22 juli

 

 

 

 

1.494,19

2.315,56

1i

A01

grasland

1 april

1 augustus

 

 

 

 

1.610,94

2.467,34

1j

A01

grasland

1 april

8 augustus

 

 

 

 

1.798,61

2.711,31

1k

A01

grasland

1 april

15 augustus

 

 

 

 

1.986,28

2.955,28

1l

A01

grasland

1 mei

15 juni

 

 

 

 

232,05

355,94

1l

A03

grasland

1 maart

1 mei

 

 

 

 

-

318,84

1m

A01

grasland

8 mei

22 juni

 

 

 

 

232,05

355,94

1m

A03

grasland

1 maart

8 mei

 

 

 

 

-

318,84

1n

A01

grasland

1 april

1 september

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

1o

A01

grasland

1 april

15 september

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

1p

A01

grasland

1 april

1 oktober

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

1q

A01

grasland

1 mei

1 juni

 

 

 

 

192,90

305,04

1q

A03

grasland

1 maart

1 mei

 

 

 

 

-

318,84

1r

A01

grasland

8 mei

8 juni

 

 

 

 

192,90

305,04

1r

A03

grasland

1 maart

8 mei

 

 

 

 

-

318,84

1s

A01

grasland

1 mei

8 juni

 

 

 

 

216,45

335,66

1s

A03

grasland

1 maart

1 mei

 

 

 

 

-

318,84

1t

A01

grasland

8 mei

15 juni

 

 

 

 

216,45

335,66

1t

A03

grasland

1 maart

8 mei

 

 

 

 

-

318,84

2a

A01

grasland

rustperiode van 2 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

262,63

714,53

2b

A01

grasland

rustperiode van 3 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

415,14

912,79

2c

A01

grasland

rustperiode van 4 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

567,64

1.111,05

2d

A01

grasland

rustperiode van 5 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

720,15

1.309,31

2e

A01

grasland

rustperiode van 6 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

872,66

1.507,57

3a

A04

grasland

15 februari

15 april

 

 

 

 

870,58

1.504,88

3b

A04

grasland

15 februari

15 mei

 

 

 

 

1.405,60

2.200,39

3c

A04

grasland

15 februari

15 juni

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

3d

A04

grasland

15 februari

1 augustus

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

3e

A04

grasland

15 februari

15 april

 

 

 

 

870,58

1.504,88

3f

A04

grasland

15 februari

15 mei

 

 

 

 

1.405,60

2.200,39

3g

A04

grasland

15 februari

15 juni

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

3h

A04

grasland

15 februari

1 augustus

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

3i

A04

grasland

inundatie 3 weken van 1 mei tot 1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

708,49

1.256,15

3j

A04

grasland

inundatie 4 weken van 1 mei tot 1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

944,65

1.568,59

3k

A04

grasland

inundatie 6 weken van 1 mei tot 1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

1.416,97

2.193,47

3l

A04

grasland

inundatie 8 weken van 1 mei tot 1 augustus

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

1.889,30

2.818,34

3n

A04

grasland

inundatie 2 weken van 1 november jaar x tot 31 januari jaar x+1

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

-

318,84

3o

A04

grasland

1 maart

1 juni

 

 

 

 

1.567,07

2.410,30

3p

A04

grasland

1 maart

1 juli

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

4a

A05

grasland

 

 

 

 

50 m2

straal 3,5 meter

0,08

150,00

4b

A05

bouwland

15 april

15 mei

 

 

 

 

300,27

390,35

4c

A05

bouwland

 

 

 

 

 

 

-

66,79

4d

A05

grasland

rustperiode van 2 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

262,71

844,90

4e

A05

grasland

rustperiode van 3 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

415,14

1.043,16

4f

A05

grasland

rustperiode van 4 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

567,64

1.241,42

4g

A05

grasland

rustperiode van 5 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

720,15

1.439,67

4h

A05

grasland

rustperiode van 6 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

872,66

1.637,93

4i

A05

bouwland

15 april

22 mei

 

 

 

 

450,41

457,15

4j

A05

bouwland

15 april

1 juni

 

 

 

 

457,15

457,15

5a

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5a

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5a

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5a

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

15 juni

 

 

 

 

607,95

844,62

5b

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5b

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5b

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5b

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

22 juni

 

 

 

 

689,55

950,69

5c

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5c

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5c

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5c

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

1 juli

 

 

 

 

1.208,79

1.625,70

5d

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5d

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5d

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5d

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

8 juli

 

 

 

 

1.312,57

1.760,62

5e

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5e

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5e

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5e

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

15 juli

 

 

 

 

1.403,38

1.878,67

5f

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5f

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5f

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5f

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

22 juli

 

 

 

 

1.494,19

1.996,72

5g

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5g

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5g

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5g

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

1 augustus

 

 

 

 

1.610,94

2.148,50

5h

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5h

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5h

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5i

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5i

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5i

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

8 indicator-soorten lijst b

 

1.208,79

1.944,54

5j

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5j

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5j

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5j

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

15 september

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

5k

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

5k

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

5k

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

5k

A01

kruidenrijk Grasland

1 april

15 oktober

 

 

 

 

2.361,62

3.124,38

6a

A08

grasland

1 mei

15 juni

 

 

1 GVE/ha

1,5 GVE/ha

539,33

1.074,24

6b

A08

grasland

1 mei

15 oktober

 

 

0,15 GVE/ha

0,5 GVE/ha

1.905,85

2.531,88

6c

A08

grasland

1 mei

15 juni

 

 

1 GVE/ha

3 GVE/ha

356,68

836,80

7a

A06

grasland

 

 

 

 

 

 

-

270,45

8a

A18

grasland

15 februari

15 juni

 

 

20 cm

 

105,05

136,57

8b

A18

grasland

15 februari

15 juni

 

 

30 cm

 

157,58

204,85

8c

A18

grasland

15 februari

15 juni

 

 

40 cm

 

210,10

273,13

8d

A18

grasland

15 maart

15 juni

 

 

20 cm

 

105,05

136,57

8e

A18

grasland

15 maart

15 juni

 

 

30 cm

 

157,58

204,85

8f

A18

grasland

15 maart

15 juni

 

 

40 cm

 

210,10

273,13

9a

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

9b

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

9c

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9c

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

9d

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9d

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

9e

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9e

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

9f

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9f

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

9g

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9g

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

9h

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9h

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

9i

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

9i

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

10a

A07

landschap

 

 

 

 

 

 

-

176,58

10a

A23

landschap

 

 

25%

75%

 

 

-

2.475,17

10a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

10b

A07

landschap

 

 

 

 

 

 

-

176,58

10b

A23

landschap

 

 

25%

75%

 

 

-

2.475,17

10b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

11a

A23

landschap

 

 

25%

75%

 

 

-

2.475,17

11a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

11b

A23

landschap

 

 

25%

75%

 

 

-

2.475,17

11b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

12a

A26

landschap

 

 

25%

75%

 

 

-

1.462,50

12b

A23

landschap

 

 

25%

75%

 

 

-

2.475,17

12b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

12c

A23

landschap

 

 

25%

75%

 

 

-

2.475,17

12c

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

12d

A23

landschap

 

 

25%

100%

 

 

-

3.300,23

12d

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

13a

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

13a

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

13a

A21

grasland

1 maart

1 oktober

 

 

 

maxi-male vee-bezet-ting 2 GVE/ha

-

253,50

13b

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

13b

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

13b

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

13c

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

13c

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

13c

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

13d

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

13d

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

13d

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

13e

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

13e

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

13e

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

13e

A01

botanisch grasland

15 juni

20 juli

 

 

 

 

171,56

223,02

13f

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

13f

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

13f

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

13f

A01

botanisch grasland

15 juni

3 augustus

 

 

 

 

269,59

350,46

13g

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

13g

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

13g

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

13g

A01

botanisch grasland

15 juni

17 augustus

 

 

 

 

367,62

477,91

14a

A09

bouwland

1 november jaar x

15 maart jaar x+1

90%

100%

gewas-resten c: graan-stoppel

353,63

459,72

14b

A09

bouwland

4 weken in periode 15 oktober tot 31 december jaar x

startdatum wordt vooraf gemeld aan RVO.nl

90%

100%

gewas-resten c: oogstresten van suikerbieten, winterwortel, witlof of pastinaak

353,63

459,72

14c

A09

bouwland

1 december jaar x

1 februari jaar x+1

90%

100%

gewas-resten c: oogstresten van suikerbieten, winterwortel, witlof en/of pastinaak

353,63

459,72

14d

A09

bouwland

1 november jaar x

1 februari jaar x+1

90%

100%

gewas-resten c: graan-stoppel

 

353,63

459,72

15a

A09

bouwland

1 juni jaar x

1 maart jaar x+1

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: zomergraan, wintergraan, bladram-menas of een com-binatie van deze gewassen.

1.932,00

2.511,60

15b

A09

bouwland

1 oktober jaar x

15 maart jaar x+1

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: zomergraan, wintergraan, bladram-menas of een com-binatie van deze gewassen.

1.932,00

2.511,60

15c

A09

bouwland

1 oktober jaar x

1 augustus x + 1

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: zomergraan, wintergraan, bladram-menas of een com-binatie van deze gewassen.

1.932,00

2.511,60

15d

A09

bouwland

1 oktober jaar x

1 februari x + 1

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: geschikt vanggewas uit de Pijler 1 lijst van de ecologische aandachtsgebieden (zie lijst onder de tabel)

-

520,00

16a

A09

bouwland

1 juni

31 december

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: granen (niet zijnde maïs of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eitwitge-wassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladram-menas, gras of een com-binatie van deze.

2.530,38

3.289,50

16b

A09

bouwland

1 juni

15 november

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: granen (niet zijnde maïs of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eitwitge-wassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladram-menas, gras of een com-binatie van deze.

2.530,38

3.289,50

16c

A09

bouwland

1 juni

15 november

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: granen (niet zijnde maïs of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eitwitge-wassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladram-menas, gras of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

17a

A09

bouwland

1 juni

31 december

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs of graan-stoppel), luzerne, bladram-menas, in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (klaver- of wikke-soorten) of een com-binatie van deze.

 

2.324,48

3.021,82

17b

A09

bouwland

1 juni

31 december

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (klaver- of wikke-soorten) of een com-binatie van deze

 

1.932,00

2.511,60

17c

A09

bouwland

1 mei

1 juli

40%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs), luzerne, in-gezaaide kruiden en/of eiwit-ge-wassen (klaver- of wikke-soorten) of een com-binatie van deze.

 

1.406,96

1.829,04

17d

A09

bouwland

1 mei

1 juli

40%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs), luzerne, in-gezaaide kruiden en/of eiwit-ge-wassen (klaver- of wikke-soorten) of een com-binatie van deze.

 

586,40

762,32

18a

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs), in-gezaaide kruiden of een com-binatie van deze

 

1.978,16

2.571,61

18b

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs), in-gezaaide kruiden of een com-binatie van deze

 

1.978,16

2.571,61

18c

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs), in-gezaaide kruiden of een com-binatie van deze

 

1.978,16

2.571,61

18d

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs), in-gezaaide kruiden of een com-binatie van deze

 

1.978,16

2.571,61

18e

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde maïs), in-gezaaide kruiden of een com-binatie van deze

 

1.978,16

2.571,61

18f

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: eenjarig gewas (niet zijnde maïs of graan), in-gezaaide kruiden of een com-binatie van deze.

 

104,38

135,69

19a

A09

bouwland

1 juni

15 augustus

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

19b

A09

bouwland

1 juni

15 augustus

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

19c

A09

bouwland

1 juni

15 augustus

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

19d

A09

bouwland

1 juni

15 augustus

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

19e

A09

bouwland

1 juni

15 augustus

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

19f

A09

bouwland

1 juni

15 augustus

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

19g

A09

bouwland

1 juni

15 augustus

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

19h

A09

bouwland

15 juli

1 oktober

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

19i

A09

bouwland

1 januari

15 juni

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: gras, granen (niet zijnde mais of graan-stoppel), in-gezaaide kruiden, eiwit-ge-wassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een com-binatie van deze.

 

2.530,38

3.289,50

20a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

20a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

20a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

20b

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

20b

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

20b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

20c

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

20c

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

20c

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

20d

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

20d

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

20d

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

20e

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

20e

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

20e

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

21a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

21a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

21a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

22a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

22a

A22

landschap

 

 

100%

100%

 

 

-

32.328,40

22a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

22b

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

22b

A22

landschap

 

 

20%

50%

 

 

-

16.164,20

22b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

23a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

23a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

23a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

23b

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

23b

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

23b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

24a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

24a

A23

landschap

 

 

5%

35%

 

 

-

1.155,08

24a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

25a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

25a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

25a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

26a

A22

landschap

 

 

25%

100%

 

 

-

32.328,40

26a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

26b

A22

landschap

 

 

25%

100%

 

 

-

32.328,40

26b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

27a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

27a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

27a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

27b

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

27b

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

27b

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

28a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

28a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

28a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

29a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

29a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

29a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

30a

A05

kruidenrijk Grasland

1 april

1 juli

 

 

 

 

1.208,87

1.775,70

30a

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

30a

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

31a

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

31a

A21

grasland

15 september

31 december

 

 

 

maxi-male vee-bezet-ting 2 GVE/ha

-

253,50

31b

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

31b

A21

grasland

15 september

31 december

 

 

 

maxi-male vee-bezet-ting 2 GVE/ha

-

253,50

32a

A19

botanisch grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.164,41

1.568,00

33a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

34a

A22

landschap

 

 

5%

40%

 

 

-

12.931,36

34a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

35a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

-

197,93

35a

A23

landschap

 

 

100%

100%

 

 

-

3.300,23

35a

A24

landschap

 

 

 

 

 

 

-

3.500,07

36a

A27

landschap

 

 

 

 

 

 

-

263.445,00

36b

A27

landschap

 

 

 

 

 

 

-

263.445,00

37a

A23

bouwland

 

 

100%

100%

 

 

-

3.300,23

38a

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

38a

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

38a

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

38a

A16

grasland

 

 

 

 

 

 

-

121,11

39a

A06

grasland

 

 

 

 

 

 

-

270,45

39a

A07

grasland

 

 

 

 

 

 

-

176,58

39a

A17

grasland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

39a

A19

kruidenrijk Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator-soorten lijst b

 

1.021,12

1.700,57

39b

A06

bouwland

 

 

 

 

 

 

-

270,45

39c

A30

bouwland

 

 

 

 

 

 

-

493,74

40a

A09

bouwland

1 juni

15 december

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (niet zijnde mais), in-gezaaide kruiden of gewasrest graan-stoppel (geen mais) of een com-binatie van deze.

 

1.340,39

1.742,51

40b

A09

bouwland

1 juni

15 juli

90%

100%

gewas a of meer-dere ge-wassen b: graan (geen mais), in-gezaaide kruiden of een com-binatie van deze.

 

662,67

861,47

geen beheer-code in 2019

A17 (bouw)

bouwland

 

 

 

 

 

 

-

253,50

 

 

K.

Bijlage 8 komt te luiden:

Bijlage 8. Meldingstermijnen als bedoeld in artikel 3.11, aanhef en onder d en n van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 en overzicht kortingen als bedoeld in artikel 2.14, derde en vierde lid Beleidsregels verlagen subsidie POP

 

Verplichting

Meldingstermijnen als bedoeld in artikel 3.11 aanhef en onder d en n SVNL’16.

Korting met 1% per werkdag op grond van artikel 2.14, derde lid Beleidsregels verlagen subsidie POP indien deze termijnen worden overschreden:

Jaarbetaling 0% als bedoeld in art. 2.14 , vierde lid Beleidsregels verlagen subsidie POP indien later wordt gemeld dan:

1

Opvoeren nieuwe activi-teiten c.q. wijzigen van activi-teiten (art 3.11.d)

 

periode verlengen(=verlengen rustperiode of inundatieperiode)

 

 

 

periode verkorten (=verkorten of naar voren halen rustperiode of inundatieperiode

 

Opvoeren c.q. wijzigen startdatum (1)

 

Opvoeren c.q. wijzigen ingangsdatum aanwezigheid gewas-resten (activi-teit 9) (2)

 

Uiterlijk 14 kalenderdagen voor het starten van de activi-teit

 

5 werkdagen voor de oorspronkelijke einddatum, waarbij de termijn tussen datum van wijzigen en de nieuwe einddatum ten minste 14 kalenderdagen bedraagt

 

14 kalenderdagen voor de nieuwe einddatum

 

 

5 werkdagen voor de (nieuwe) startdatum

 

5 werkdagen vóór de (nieuwe) ingangsdatum aanwezigheid van de gewas-resten

Daags vóór de start van de activi-teit

 

 

Daags vóór de oorspronkelijke einddatum

 

 

 

Daags vóór de nieuwe einddatum

 

 

Daags vóór de (nieuwe) startdatum

 

Daags vóór de (nieuwe) ingangsdatum aanwezigheid van de gewas-resten

2

Melden uitgevoerde activi-teiten (art.3.11 n )

 

activi-teit 5 (melden van nestenclaves en plaatsen nestbeschermer)

 

activi-teit 5 (melden van startdatum rustperiode) (3)

 

activi-teit 6 (bemesten met ruige stalmest)

 

 

activi-teit 16 (schoonmaken van watergangen)

 

activi-teit 22 (snoeien)

 

 

 

 

 

activi-teit 23 (maaien en/of schonen)

 

 

activi-teit 26 (spuiten van bagger)

 

 

activi-teit 30 (onderwerken gewas-resten)

 

 

 

 

5 werkdagen na uitvoering

 

 

 

5 werkdagen na startdatum rustperiode

 

 

14 kalenderdagen na uitvoering

 

 

 

14 kalenderdagen na uitvoering

 

 

14 kalenderdagen na uitvoering, doch uiterlijk 28 maart (m.b.t. snoeien in de periode 16 juli jaar x-1 tot 15 maart jaar x)

 

 

 

14 kalenderdagen na uitvoering

 

 

 

14 kalenderdagen na uitvoering

 

 

14 kalenderdagen na uitvoering

 

 

 

 

Uiterlijk 14 kalenderdagen

na uitvoering

 

 

5 werkdagen na startdatum rustperiode

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering, doch uiterlijk 11 april (m.b.t. snoeien in de periode 16 juli jaar x-1 tot 15 maart jaar x)

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

(1) Het opvoeren van de startdatum van de rustperiode in het kader van activi-teit 5 valt hier niet onder. Een eventuele wijziging van de startdatum wel.

(2) Melding is niet nodig indien de periode van aanwezigheid van de gewas-resten al gedefinieerd is.

(3) Melding is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat onderdeel J van artikel I terugwerkt tot en met 1 januari 2019.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 27 augustus 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

vee­bezetting

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven