Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-04-2019 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2019-3084".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Mandaat, volmacht en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding duurzame elektriciteit
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2019-04-02
Grondslag artikel 59a van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=59a&g=2019-01-01
Grondslag artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=176&lid=2&g=2019-01-01
Identifier prb-2019-3084
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Noord-Brabant
Publicatiedatum 2019-04-25
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 3084
Publicerende organisatie Noord-Brabant
Referentienummer C2243739
Taal nl
Titel Mandaat, volmacht en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding duurzame elektriciteit, provincie Noord-Brabant
Uitgever Noord-Brabant