Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2019 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2019-2874".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel POP3 Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019
Betreft regeling CVDR623413_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR609450/CVDR609450_1.html
Identifier prb-2019-2874
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Groningen
Publicatiedatum 2019-04-17
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 2874
Publicerende organisatie Groningen
Referentienummer K11715
Startdatum 2019-04-29
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent innovaties POP3 Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019
Uitgever Groningen