Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2019 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2019-1518".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR360329_11
Citeertitel Omgevingsverordening Gelderland
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Externe bijlage Bijlage 1 Vaarwegen|exb-2019-11139
Externe bijlage Bijlage 2 Routering gevaarlijk stoffen|exb-2019-11140
Externe bijlage Bijlage 3 Beschermingsgebieden grondwater|exb-2019-11141
Externe bijlage Bijlage 4 Grondwaterbescherming|exb-2019-11142
Externe bijlage Bijlage 5 Kernkwaliteiten GNN en GO|exb-2019-11143
Externe bijlage Bijlage 6 Kernkwaliteiten Nationale Landschappen|exb-2019-11144
Externe bijlage Bijlage 7 Ontwikkeltijd natuurbeheertypen|exb-2019-11145
Externe bijlage Bijlage 8 Gelijkwaardige natuurbeheertypen|exb-2019-11146
Externe bijlage Bijlage 9 Vrijstelling storen en doden diersoorten|exb-2019-11147
Externe bijlage Bijlage 10 Vrijstelling vangen diersoorten|exb-2019-11148
Externe bijlage Bijlage 11 Groeilocaties groei-krimpbeleid Veluwe|exb-2019-11149
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag artikel 105 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=105&g=2017-01-01
Grondslag artikel 143 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=143&g=2017-01-01
Grondslag artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening;1.0:c:BWBR0020449&artikel=4.1&g=2016-04-14
Grondslag artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening;1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.2.3&g=2015-07-01
Grondslag artikel 1.2 van de Wet milieubeheer;1.0:c:BWBR0003245&artikel=1.2&g=2017-01-01
Grondslag artikel 4.4 van de Waterwet;1.0:c:BWBR0025458&artikel=4.4&g=2017-01-01
Grondslag artikel 4.8 van de Waterwet;1.0:c:BWBR0025458&artikel=4.8&g=2017-01-01
Grondslag artikel 1.3 van de Wet natuurbescherming;1.0:c:BWBR0037552&artikel=1.3&g=2019-01-01
Grondslag artikel 57 van de Wegenwet;1.0:c:BWBR0001948&artikel=57&g=2017-09-01
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2018-07-28
Identifier prb-2019-1518
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2019-02-28
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1518
Publicerende organisatie Gelderland
Referentienummer 2018-007540
Startdatum 2019-03-01
Taal nl
Titel Besluit van Provinciale Staten van Gelderland tot wijziging van de Omgevingsverordening Gelderland
Uitgever Gelderland