Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-02-2019 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2019-1099".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Grondslag artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A25&g=2019-01-01
Grondslag artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A26&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zuid-Holland/298777/298777_2.html
Identifier prb-2019-1099
Jaargang 2019
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Zuid-Holland
Publicatiedatum 2019-02-14
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1099
Publicerende organisatie Zuid-Holland
Referentienummer PZH-2018-673222791
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 8 januari 2019, PZH-2018-673222791, tot wijziging en vaststelling deelplafonds van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland
Uitgever Zuid-Holland