Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-2018 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2018-8793".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR95304_5
Citeertitel Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag artikel 7, tweede lid, van de Ontgrondingenwet;1.0:c:BWBR0002505&artikel=7&lid=2&g=2016-07-01
Grondslag artikel 7, derde lid, van de Ontgrondingenwet;1.0:c:BWBR0002505&artikel=7&lid=3&g=2016-07-01
Identifier prb-2018-8793
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2018-11-29
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 8793
Publicerende organisatie Noord-Brabant
Referentienummer 4428283
Startdatum 2018-11-30
Taal nl
Titel Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008
Uitgever Noord-Brabant