Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2018 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2018-8391".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel POP3 Openstellingsbesluit maatregel niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap najaar 2018, provincie Groningen
Betreft regeling CVDR613971_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Externe bijlage Kaart POP3 Overzicht vijf deelgebieden|exb-2018-65845
Externe bijlage Kaart a-1 Hoeksmeer|exb-2018-65846
Externe bijlage Kaart a-2 Reitdiep|exb-2018-65847
Externe bijlage Kaart a-3 Gorecht|exb-2018-65848
Externe bijlage Kaart b Westerbroek|exb-2018-65849
Externe bijlage Kaart c De Drie Polders|exb-2018-65850
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Groningen/609450/CVDR609450_1.html
Identifier prb-2018-8391
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Groningen
Publicatiedatum 2018-11-12
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 8391
Publicerende organisatie Groningen
Referentienummer K12447
Startdatum 2018-11-20
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent biodiversiteit, natuur en landschap POP3 Openstellingsbesluit maatregel niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap najaar 2018, provincie Groningen
Uitgever Groningen