Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2018 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2018-8189".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016
Betreft regeling CVDR366527_13
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Externe bijlage Bijlage 1|exb-2018-64598
Externe bijlage Bijlage 2|exb-2018-64599
Externe bijlage Bijlage 3|exb-2018-64600
Externe bijlage Bijlage 4|exb-2018-64601
Externe bijlage Bijlage 8|exb-2018-64602
Grondslag art. 2 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Identifier prb-2018-8189
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Noord-Brabant
Publicatiedatum 2018-11-02
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 8189
Publicerende organisatie Noord-Brabant
Referentienummer C2232977/ 4423924
Startdatum 2018-11-03
Taal nl
Titel Twaalfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016
Uitgever Noord-Brabant