Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2018 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2018-7310".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel POP3 Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water 2018, provincie Groningen
Betreft regeling CVDR613089_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR400900/CVDR400900_1.html
Identifier prb-2018-7310
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Groningen
Publicatiedatum 2018-10-04
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 7310
Publicerende organisatie Groningen
Referentienummer K151
Startdatum 2018-10-05
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water 2018
Uitgever Groningen