Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2018 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "prb-2018-6695".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (coördinaten) 81626 456030
Identifier prb-2018-6695
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 2596AW 1
Publicatiedatum 2018-09-13
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 6695
Publicerende organisatie Zuid-Holland
Straatnaam Zuid-Hollandplein
Taal nl
Titel Mededeling: Provincie Zuid-Holland heeft het Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024 goedgekeurd op grond van de Wet natuurbescherming.
Uitgever Zuid-Holland
Woonplaats 's-Gravenhage