Mededeling: Provincie Zuid-Holland heeft het Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024 goedgekeurd op grond van de Wet natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland delen mee dat het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan, zoals vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, op grond van artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming is goedgekeurd voor de periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2024.

Het goedkeuringsbesluit is op 12 september 2018 verzonden aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. De goedgekeurde plannen worden op grond van artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming openbaar gemaakt door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Bezwaarprocedure

Tegen het goedkeuringsbesluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Awb bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt dit bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van het besluit indienen, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift. Dossiernummer is DOS-2016-0001312, besluitnummer is PZH-2017-606710455. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

 

Naar boven