Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6695

Gepubliceerd op 13 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Mededeling: Provincie Zuid-Holland heeft het Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024 goedgekeurd op grond van de Wet natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland delen mee dat het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan, zoals vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, op grond van artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming is goedgekeurd voor de periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2024.

Het goedkeuringsbesluit is op 12 september 2018 verzonden aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. De goedgekeurde plannen worden op grond van artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming openbaar gemaakt door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Bezwaarprocedure

Tegen het goedkeuringsbesluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Awb bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt dit bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van het besluit indienen, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift. Dossiernummer is DOS-2016-0001312, besluitnummer is PZH-2017-606710455. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl