Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2018 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2018-6398".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612421_1
Citeertitel Openstellingsbesluit Kavelruil Gelderland, september 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR610190/CVDR610190_1.html
Identifier prb-2018-6398
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2018-08-30
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 6398
Publicerende organisatie Gelderland
Referentienummer 2018-010283
Startdatum 2018-09-17
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent een openstellingsbesluit en de daarbij behorende nadere regels Openstellingsbesluit Kavelruil Gelderland, september 2018
Uitgever Gelderland