Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2018 gepubliceerd door Flevoland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2018-5405".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Tweede openstelling POP3 maatregel 6 Niet-productieve Investeringen Water
Betreft regeling CVDR611719_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Flevoland
Grondslag Onbekend;
Identifier prb-2018-5405
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Flevoland
Publicatiedatum 2018-07-20
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 5405
Publicerende organisatie Flevoland
Referentienummer 2244526
Startdatum 2018-07-21
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent de openstelling Regeling niet-productieve investeringen water uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) provincie Flevoland 2014-2020
Uitgever Flevoland