Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2017 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2017-3234".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR602561_1
Citeertitel Verordening planschade Noord-Brabant
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening;1.0:c:BWBR0023798&artikel=6.1.3.3&g=2017-07-01
Grondslag artikel 143 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=143&g=2017-07-01
Identifier prb-2017-3234
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2017-07-20
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 3234
Publicerende organisatie Noord-Brabant
Referentienummer 4181919
Startdatum 2017-07-21
Taal nl
Titel Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels rondom planschade (Verordening planschade Noord-Brabant)
Uitgever Noord-Brabant