Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2016 gepubliceerd door Limburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2016-5808".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Limburg
Grondslag Onbekend;
Identifier prb-2016-5808
Jaargang 2016
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Limburg
Publicatiedatum 2016-10-28
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 5808
Publicerende organisatie Limburg
Taal nl
Titel Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg
Uitgever Limburg