Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2015 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2015-8443".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Geo informatie (provincie) Gelderland
Identifier prb-2015-8443
Jaargang 2015
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2015-12-21
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 8443
Publicerende organisatie Gelderland
Taal nl
Titel Subsidieplafonds 2016 voor de Verordening POP 3 subsidies provincie Gelderland
Uitgever Gelderland