Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2015 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "prb-2015-7211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeeland
Externe bijlage exb-2015-28253
Identifier prb-2015-7211
Jaargang 2015
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype provincie
Provincienaam Zeeland
Publicatiedatum 2015-10-28
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 7211
Publicerende organisatie Zeeland
Taal nl
Titel Provincie Zeeland - Ontwerp Herziening Omgevingsplan en Verordening Ruimte Provincie Zeeland
Uitgever Zeeland