Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2014 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "prb-2014-2751".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 190964 443388
Documentsoort Beschikkingen | aanvraag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-12-09
Eindverantwoordelijke Gelderland
Externe bijlage exb-2014-15312
Identifier prb-2014-2751
Jaargang 2014
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 6811CG 1
Publicatiedatum 2014-10-28
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 2751
Publicerende organisatie Gelderland
Startdatum 2014-10-28
Straatnaam Markt
Taal nl
Titel Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Gelderland
Uitgever Gelderland
Woonplaats Arnhem