Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Niet-dossierstuk en heeft als identifier "nds-tk-2018D01657".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-01-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier nds-tk-2018D01657
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-24
Publicatienaam Niet-dossierstuk
Publicatienummer 2018D01657
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Niet-dossierstuk
Taal nl
Titel Inbreng van een schriftelijk overleg inzake informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten (Kamerstuk 29453-463)
Vergaderjaar 2017-2018