Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Niet-dossierstuk en heeft als identifier "nds-tk-2013D18567".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-05-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier nds-tk-2013D18567
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-05
Publicatienaam Niet-dossierstuk
Publicatienummer 2013D18567
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Niet-dossierstuk
Taal nl
Titel Reactie op de brief van K. te R. inzake naleving van open standaarden en platformonafhankelijkheid binnen het openbaar onderwijs
Vergaderjaar 2012-2013