Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2023Z16616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2023-10-04
Datum van uitgifte 2023-10-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2023Z16616
Indiener J.F. Klaver
Indiener H.E. de Hoop
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20232024-205
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De besluitvorming met betrekking tot de motie Klaver-c.s. over het gelijkstellen van potentieel zeer zorgwekkende stoffen aan zeer zorgwekkende stoffen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2023-2024
Vraagnummer 2023Z16616