Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2023Z06798".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2023-04-14
Datum van uitgifte 2023-04-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2023Z06798
Indiener E. Boutkan
Indiener L.A.J.M. Dassen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20222023-2517
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20222023-2808
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-04-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Nederland laat miljoenen liggen om de wolf te weren’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2022-2023
Vraagnummer 2023Z06798