Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2022Z08406".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Gemeenten
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2022-04-26
Datum van uitgifte 2022-04-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2022Z08406
Indiener Q.M. Rajkowski
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20212022-2807
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-04-26
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Datalek gemeente Buren’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2022Z08406