Vraag van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onderzoeks- en adviesinstellingen (ingezonden 15 april 2022).

Vraag 1

Kunt u de Kamer alle vragen (alleen de vragen, niet de antwoorden) die van 1 november 2019 tot 1 januari 2022 door NRC en/of de Volkskrant schriftelijk, dat wil zeggen per brief of per e-mail, bij het Ministerie van VWS en haar onderzoeks- en adviesinstellingen (waartoe in ieder geval de planbureaus en adviesraden behoren die onder het Ministerie van VWS vallen) zijn ingediend, toesturen?

Naar boven